HVILKE LØFTER OG KONTRAKTER HAR DU GJORT I LIVET?

HVILKE LØFTER OG KONTRAKTER HAR DU GJORT I LIVET?

Del 1

 

Dine foreldre har kanskje allerede inngått kontrakter på dine vegne når du var et barn. Dette er en av flere grunner til at jeg er imot barnedåpen. Det lille barnet som kanskje er noen få uker gammel, blir ifølge presten frelst og mange ganger står ikke-troende vitner der og lover at de skal oppdra barnet i en kristen tro som de selv ikke deler. En del tror at om barnet ikke blir døpt, så går det fortapt om det skulle dø som barn. Jesus sa jo at barna hører Herren til. Om du er en kristen blivende mor eller far, så velsigner du barnet fra det øyeblikket du vet at det ligger i mors mave. Jeg tror på barnevelsignelse, men det står i Bibelen at den som tror, skal la seg døpe. Et nyfødt barn har ingen tro.

Ulike land og ulike familier har forskjellige lover og regler når det gjelder arverett. Noen ting er derfor bestemt for enkelte før de ble født. Det kan være avgjørende om du er den førstefødte eller hvilke kjønn en har. En del foreldre kommer med uttalelser over barna sine som blir som forbannelser eller løfter som virker i det synlige og det usynlige. Foreldre kan si saker som at «du kommer aldri til å få en ordentlig jobb hvis du ikke leser leksene dine bedre eller ikke gjør leksene dine i dag.» Blir slike setninger gjentatt, så kan de bli som sannheter i ens liv og hva tror du skjer? Personen tror ikke at det er mulig å få gode jobber. BRYT SLIKE UTTALELSER I DITT LIV. De virker mot deg i åndeverden. Min mor skremte meg hele tiden med at jeg kunne bli syk og det ble jeg for jeg trodde på moren min når jeg var liten.

Voksnes ord og særlig det som kommer fra foreldrene, blir sannheter for et barn.

Mye av det du sier og gjør, er preget av det du hørte som liten.

I de land og i de menigheter som praktiserer barnedåp, tilbyr de ungdom mellom 14-16 år konfirmasjons undervisning. En skal da selv kunne velge om en tror på det som foreldrene dine lovte Gud når du var nyfødt. Konfirmasjon skal være en bekreftelse av dåpen. Dessverre er det mange som ikke tenker på hva det er og de lar seg konfirmere for å ha et selskap med mange gaver. Jeg hadde selskap for mine barn når de ble 15 og familie og venner kom med mange gaver uten konfirmasjon. Dehadde allerede døpt seg.

I sjelesorg hører jeg ofte at barn som har blitt misbrukt, har blitt truet til å gi et løfte om aldri å fortelle det til noen. En del barn er solidariske til det løftet, men dette er et løfte som må brytes. Har en voksen gjort saker med deg eller tvunget deg til å gjøre saker du ikke ville, så er dette kriminelt og du må gå til en voksen person som du stoler på. Onde mennesker får barn til å love saker de ikke skulle love. Det gjelder også voksne som blir truet til taushet.

Har du inngått et løfte under trusler om straff, så er det lov å bryte løftet og ikke bare lov, men nødvendig.

Tenk på alle de barna om vokser opp i hjem med vold, alkohol og narkotika og som må love og ikke si det til noen. De kan leve i utrygghet i flere år. Barn er veldig solidariske mot sine foreldre og dette bør det snakkes om på skolen slik at barn tør å komme til en lærer eller helsesøster.

Når barn leker med hverandre, så kan de finne på gale ting og de lover hverandre at de ikke skal si det til noen. Noen får dårlig samvittighet som voksen og må bryte den kontrakten for å bli fri. Noen ganger holder det å bekjenne det innfor Herren, men om en har såret eller skadet et menneske, så må en kanskje gå til denne. Når min søster gikk på skolen, ble en dyr klokke borte i klassen. Alle beskylte alle for å ha gjort det. 40-50 år etter møtte min søster en fra klassen som takket Gud for at hun traff min søster. Hun bekjente at det var hun som hadde tatt klokken og hun var blitt kristen og prøvde å si det til alle i klassen. Det ble jo en herlig forsoning.

Sterke ledere får makt over mennesker ved å få dem til å love troskap til dem eller en ideologi. Mennesker med ekstreme synspunkter vil gjerne hjernevaske andre og de kommer til hos unge mennesker som er usikre og ikke har en sterk identitet. Tenk deg nøye om før du lover troskap til en annen person. Det samme gjelder når en melder seg inn i en forening eller gruppe. Hva har du skrevet under på? Jeg skrev under på at jeg ikke skulle drikke alkohol når jeg gikk på Bibelskolen, men det gjorde jeg frivillig. Selv kristne ledere har lurt mennesker for massevis av penger, så vær nøye med hva du skriver under på. De kan spille på dine følelser og din snillhet og du er naiv og tror at pengene går til et godt formål. Undersøk dette nøye før du blir av med masse penger. Jeg kjenner flere som har mistet hus og hjem på grunn av godtroenhet og feilaktige kontrakter. Siden de har gjort dette frivillig, så har de ingen rettigheter til å få pengene tilbake. Spør Herren før du gir bort pengene dine eller skriver under på bindende kontrakter. La deg ikke manipulere.

I dag ber jeg mye om at ledere, men også den vanlige kristen, skal få gaven til å prøve åndene. Kristne har både et kjøtt og kan ha demoner i sin sjel, så alle kristne er ikke pålitelige. I vår ånd er vi rene og rettferdige, himmelen verdig.

ER DU ET GUDS BARN SOM HAR LOVET TROSKAP TIL JESUS?

Mor Else