Vision & info

This is a page for you who want to serve Jesus with your life.

In December 2005 I got a prophesy to start this page. It was later confirmed.

My vision is to teach the Word of God, encourage, discipline, councel, pray and prophesy to the people of God. In other words, helping you to be a good servant of the Living God. I write to you who are in Ministry or in a secular job.

The page can be read in English and Norwegian.

I will write a sermon or come with teaching every 15th day.

On Wednesday or Thursday (depending on time-differences), I will answer e-mail.

I am in full service for God. What I have, I give you for free, but sometimes God asks people to bless me. In case that should be you, you can use

NORDEA in Sweden, 3039 21 52320

IBAN nr. SE82 3000 0000 0303 9217 5401

SWIFT address: NDEASESSVisjon & informasjon:

Dette er en side for dem som vil tjene Gud med sine liv.

I desember fikk jeg en profeti om å starte en hjemmeside. Dette ble senere bekreftet.

Hensikten er å undervise i Ordet, oppmuntre og formane, rådgi og be, i det hele tatt å utruste deg som vil tjene Gud. Det kan være i fulltids-tjeneste eller ved vanlig arbeid.

Siden kan leses på engelsk og norsk.

Hver 15.dag kommer jeg med en preken eller undervisning.

På onsdager eller torsdager(avhengig av tidsforskjeller) kommer jeg til å svare på e-mail.

Jeg er i fulltidstjeneste for Gud. Det jeg har, gir jeg deg naturligvis gratis, men noen ganger minner Gud mennesker om å velsigne meg. Hvis det skulle være deg, kan du sette inn på

NORDEA i Sverige,  3039 21 75401